Flyktningarbeid

Room2rent har på det meste drevet 7 mottak for flyktninger i både Oslo og Østfold.  

Hos oss er beboerne i sentrum. Vi møter hver enkelt med verdighet og respekt.  

Vi arbeider alltid for å gi et meningsfylt opphold hos oss og vårt personal legger til rette for å skape gode og trygge relasjoner med våre beboere gjennom miljøarbeid og god omsorg.  

Room2rent har opparbeidet en stor personalgruppe som til sammen har mye erfaring og faglig tyngde. Vi er opptatt av å ha personal som trives på jobb, og som får videreutvikle seg faglig.  

For å sikre en trygg og stabil drift er vi avhengig av et tett samarbeid med vertskommunene, frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv og andre støttespillere.

Per dags dato driver vi Rygge ordinære mottak. Da ankomstene til Norge har vært økende har UDI hatt behov for en midlertidig endring av mottaket i Rygge, fra ordinært- til transittmottak.

Dersom du har behov for å komme i kontakt med oss, se informasjon nedenfor.

Ryggeveien 373

Room2rent transittmottak Ryggeveien 373. Ryggeveien 373, 1580 Rygge
Therese Herje Dahlmann, mottaksansvarlig

Ledige stillinger

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med faglig dyktige personer. Send oss gjerne en uforpliktende, åpen søknad til: