Flyktningarbeid/
Refugee work

For English text, see below.

Room2rent har på det meste drevet 7 mottak for flyktninger i både Oslo og Østfold.  

Hos oss er beboerne i sentrum. Vi møter hver enkelt med verdighet og respekt.  

Vi arbeider alltid for å gi et meningsfylt opphold hos oss og vårt personal legger til rette for å skape gode og trygge relasjoner med våre beboere gjennom miljøarbeid og god omsorg.  

Room2rent har opparbeidet en stor personalgruppe som til sammen har mye erfaring og faglig tyngde. Vi er opptatt av å ha personal som trives på jobb, og som får videreutvikle seg faglig.  

For å sikre en trygg og stabil drift er vi avhengig av et tett samarbeid med vertskommunene, frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv og andre støttespillere.

---

"Room2rent has at most operated 7 reception centers for refugees in both Oslo and Østfold. With us, residents are the priority. We meet each individual with dignity and respect.

We always strive to provide a meaningful stay, and our staff works to create good and secure relationships with our residents through environmental work and quality care.

Room2rent has built a large team of staff members who, together, have significant experience and expertise. We prioritize a work environment where staff members feel fulfilled and have opportunities for professional development.

To ensure safe and stable operations, we depend on close collaboration with host municipalities, voluntary organizations, local businesses, and other supporters."

Per dags dato driver vi akuttinnkvartering på Tuneheimen i Sarpsborg ut desember 2023, samt Rygge ordinære mottak. Da ankomstene til Norge har vært økende har UDI hatt behov for en midlertidig endring av mottaket i Rygge, fra ordinært- til transittmottak.

Dersom du har behov for å komme i kontakt med oss, se informasjon nedenfor.

---

"As of today, we are operating emergency accommodation at Tuneheimen in Sarpsborg until December 2023, as well as the regular reception center in Rygge. Due to the increasing arrivals in Norway, UDI (Norwegian Directorate of Immigration) has needed a temporary change for the Rygge center, transitioning it from a regular reception center to a transit center.

If you need to get in touch with us, please see the information below:"

Våre avdelinger

Room2rent akuttinnkvartering Tuneheimen. Tuneveien 44, 1710 Sarpsborg
Room2rent transittmottak Ryggeveien 373. Ryggeveien 373, 1580 Rygge
Therese Herje Dahlmann, mottaksansvarlig

Ledige stillinger

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med faglig dyktige personer. Send oss gjerne en uforpliktende, åpen søknad til: